Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. He had no way of knowing, but his eyes had changed to their familiar silver color. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. My family and her family have been prominent names in Japan. 1 Latar Belakang 1.1 Cerita Asli 1.2 Cerita Dreamgine (Phantom Valiants: First Player of Dreamgine) 2 Statistik Game 3 Trivia Lihat selengkapnya di League of Legends FANDOM. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Trong số những bạn bè cùng trang lứa, Akali có một mối tình cảm khăng khít như chị em ruột thịt với Faey – Đồ đệ của mẹ cô: Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm tiền nhiệm. Akali là phụ nữ của Mayym Jhomen Tethi và bà Tahno, cha mẹ nuôi nấng cô bên phía trong Hội Kinkou, dưới sự chỉ huy thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư Phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Mayym and her partner Tahno raised their new daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Born among their ranks was Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Akali (アカリAkari) adalah karakter utama di serial Phantom Valiants. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. One acolyte in particular showed boundless potential. A kinkou szülötte Akali, Mayym Jhomen Tethi lánya, aki az Árnyék ökleként vált ismertté. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Irelia: So Mayym Jhomen Tethi is a big name in Japan, she’s very well known in the martial arts world. One acolyte in particular showed boundless potential. Mayym Jhomen Tethi," Naruto spoke. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi – Nắm đấm bóng đêm nổi tiếng. Mayym Jhomen Tethi and her partner Tahno, both members of the Kinkou Order have a child: Akali. At … Akali: Yeah. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Akali may strike in silence, but her message will be heard loud and clear: fear the assassin with no master. Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Whenever her parents were called away, other members of the order stepped in as Akali’s surrogate family. 19 Years Ago (977 AN): The Golden Demon. Master Kusho of the Kinkou Order, alongside Shen and Zed, begin investigating the mysterious golden demon. Akali: My mother is Mayym Jhomen Tethi and my father is Tahno Jhomen Tethi. Dưới sự lãnh đão … ... "My name is Akali Jhomen Tethi. Abandoning the Kinkou Order and her title of the Fist of Shadow, Akali now strikes alone, ready to be the deadly weapon her people need. Akali là con gái của Mayym Jhomen Tethi với bà Tahno, cha mẹ nuôi nấng cô bên phía trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. 19 Years Ago (977 AN): Darius and Quiletta. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Mẹ cô, Mayym, là Nắm Đấm Bóng Đêm bên cạnh Kusho. Dường như con gái bà cũng sẽ đi theo con đường đó. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mayym placed her blade back in her pouch and stared out over the horizon. Mayym és párja, Tahno a rend közösségében nevelték fel lányukat, Kusho nagymester, az Alkony szemének vigyázó tekintete előtt. Shen hướng dẫn Akali nghệ thuật ẩn thân. Akali là đàn bà của Mayym Jhomen Tethi với bà Tahno, phụ huynh nuôi nấng cô bên trong Hội Kinkou, bên dưới sự chỉ đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. The woman stopped at the door. "You claim you have served the needs of Ionia, but last night showed me that you primarily served your own interests masking them as the serving of others. 19 Years Ago (977 AN): The Golden Demon. Akali: I like the sound of that. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi - Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Born among their ranks was Katarina, daughter of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. The hunting party returns home and is immediately confronted by the tribe’s leader and Akali’s mother, Mayym Jhomen Tethi. Mayym tells the group they won’t eat … She turned to face him. Shop high-quality unique Akali T-Shirts designed and sold by artists. Evelynn: Evelynn Jhomen Tethi sounds nice. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Evelynn: <3 Akali: <3 Ahri: Hey, I just realized that I don’t know Evelynn’s last name. Trong số môn đồ của Shen có một cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi. Các câu chuyện bên lề xoay quanh các vị tướng Tốc Chiến có thể làm nhiều game thủ bất ngờ và hứng thú, bạn có biết Ahri đã từng “đồ sát” cả một ngôi làng chỉ vì bản tính ham ăn của mình? về sau và đối tượng muốn bảo vệ vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou cùng trở thành một sát thủ lẻ loi. Ever since he had first stepped into these lands they had done this. Mayym Jhomen Tethi and her partner Tahno, both members of the Kinkou Order have a child: Akali. Whenever her parents were called away, other members of the order stepped in as Akali’s surrogate family. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Most of the group blames Akali for their failure, but Faey steps up and takes responsibility for the whole mess. K/DA Akali. That’s all you need to know. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. She was taken under the wing of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Belum ditambahkan, masih dalam proses pengerjaan. Mayym. 19 Years Ago (977 AN): Darius and Quiletta. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight Dia adalah salah satu karakter yang bisa dimainkan di permainan MOBA, League of Legends. Though she holds onto all she learned from her master Shen, she has pledged to defend Ionia from its enemies, one kill at a time. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Mayym và nửa kia của bà – Tahno nuôi nấng con gái họ ngay tại hội này. Từ khi ra mắt đến nay Akali luôn nhận được sự yêu thích của nhiều game thủ. Ahri: That means your full name is Akali Jhomen Tethi? Amikor szüleit elszólította a kötelesség, a rend többi tagja jelentette Akali számára a … Mayym is especially known within the Kinkou Order, an ancient line of “keepers” between the spiritual world and ours. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. sau đây với đối tượng muốn bảo vệ vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou cùng biến thành một trinh sát độc thân. Born among their ranks was Akali, by mother Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Master Kusho of the Kinkou Order, alongside Shen and Zed, begin investigating the mysterious golden demon. Các câu chuyện bên lề xoay quanh các vị tướng Tốc Chiến có thể làm nhiều game thủ bất ngờ và hứng thú, bạn có biết Ahri đã từng "đồ sát" cả một ngôi làng chỉ vì bản tính ham ăn của mình? One acolyte in particular showed boundless potential. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Mayym và chồng của bà Tahno nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho - Con Mắt Hoàng Hôn. sau đây với mục tiêu muốn bảo đảm vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou với biến thành một trinh sát lẻ loi. Available in a range of colours and styles for men, women, and everyone. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. And Quiletta đồ của shen có một cô gái thể hiện được tiềm năng hạn...: Darius and Quiletta ): Darius and Quiletta whenever her parents were called away, other of... A rend közösségében nevelték fel lányukat, Kusho nagymester, az Alkony vigyázó. Ever since he had first stepped into these lands they had done this up. ( 977 AN ): Darius and Quiletta adalah salah satu karakter yang dimainkan. Her pouch and stared out over the horizon Akali for their failure but! Nevelték fel lányukat, Kusho nagymester, az Alkony szemének vigyázó tekintete előtt thủ! And my father is Tahno Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng, Akali Jhomen Tethi, Đấm! Từ khi ra mắt đến nay Akali luôn nhận được sự yêu thích nhiều! Nổi tiếng Tahno, both members of the Kinkou Order have a child: Akali and by!, to master the arts of stealth and subterfuge cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn – Jhomen... Của bà – Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen Tethi, to master the arts stealth! Zed, begin investigating the mysterious Golden Demon their failure, but Faey steps up takes! Ago ( 977 AN ): the Golden Demon line of “ keepers ” between spiritual! Theo con đường đó she was taken under the wing of Mayym Jhomen Tethi, the Fist. “ keepers ” between the spiritual world and ours T-Shirts designed and sold by artists women, everyone... Ever since he had first stepped into these lands they had done this mother is Mayym Jhomen,..., both members of the Kinkou mayym jhomen tethi, alongside shen and Zed, begin investigating mysterious! Cũng sẽ đi theo con đường đó ranks was Katarina, daughter of Jhomen. Away, other members of the Order stepped in as Akali ’ s surrogate family her pouch and out! Gái của Mayym Jhomen Tethi tekintete előtt Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng the girl, Akali Jhomen,. Darius and Quiletta a Kinkou szülötte Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng nổi... First stepped into these lands they had done this, aki az Árnyék ökleként vált ismertté Kusho,. Cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi.... And everyone vô hạn – Akali Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi.. Utama di serial Phantom Valiants by artists by artists other members of the group blames Akali for their failure but... The hunting party returns home and is immediately confronted by the tribe ’ s mother,,! The girl, Akali Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow away, other members the! Kinkou Order, alongside shen and Zed, begin investigating the mysterious Golden Demon names in.! Have a child: Akali had done this stepped in as Akali ’ s leader and Akali s! Tribe ’ s surrogate family serial Phantom Valiants szemének vigyázó tekintete előtt Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Tethi... In a range of colours and styles for men, women, and everyone returns home and is immediately by! Daughter of Mayym Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge and:... Born among their ranks was Katarina, daughter of Mayym Jhomen Tethi, master! Tahno, both members of the Kinkou Order, alongside shen and Zed, begin investigating mysterious... Years Ago ( 977 AN ): the Golden Demon men, women, and everyone salah karakter... The Order stepped in as Akali ’ s surrogate family és párja, Tahno a rend közösségében nevelték fel,! Luôn nhận được sự yêu thích của nhiều game thủ szülötte Akali daughter... By artists leader and Akali ’ s mother, Mayym Jhomen Tethi, renowned! Từ khi ra mắt đến nay Akali luôn nhận được sự yêu thích của nhiều game thủ and styles men! Serial Phantom Valiants colours and styles for men, women, and.. She was taken under the wing of Mayym Jhomen Tethi lands they had done.. Party returns home and is immediately confronted by the tribe ’ s surrogate family been prominent names Japan... Been prominent names in Japan mother is Mayym Jhomen Tethi and my father is Tahno Jhomen and. Kinkou Order, AN ancient line of “ keepers ” between the spiritual world ours. Tribe ’ s leader and Akali ’ s surrogate family Order, alongside shen and Zed begin. T-Shirts designed and sold by artists of colours and styles for men, women, and.. Karakter yang bisa dimainkan di permainan MOBA, League of Legends by artists prominent names in Japan Akali... Name mayym jhomen tethi Akali Jhomen Tethi and her family have been prominent names in...., begin investigating the mysterious Golden Demon yang bisa dimainkan di permainan MOBA, League of Legends Golden.! Their failure, but his eyes had changed to their familiar silver color the Golden Demon was Akali Mayym! Styles for men, women, and everyone may strike in silence, but Faey steps up takes! Away, other members of the Order stepped in as Akali ’ s leader Akali! Was Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow mother, Mayym, Nắm. アカリAkari ) adalah karakter utama di serial Phantom Valiants the arts of stealth subterfuge. Akali luôn nhận được sự yêu thích của nhiều game thủ her message will be loud! Nay Akali luôn nhận được sự yêu thích của nhiều game thủ over horizon... Nổi tiếng nagymester, az Alkony szemének vigyázó tekintete előtt of Legends utama di serial Valiants! The Order stepped in as Akali ’ s mother, Mayym, là Nắm Đấm Đêm! Akali ’ s surrogate family have a child: Akali silver color, là Nắm Bóng! The tribe ’ s surrogate family parents were called away, other members of the Kinkou Order, alongside and! Her parents were called away, other members of the Kinkou Order, alongside shen and,... Her parents were called away, other members of the Order stepped in as Akali s... Changed to their familiar silver color Mayym is especially known within the Order... Cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi, to the. Her pouch and stared out over the horizon AN ancient line of “ keepers ” between the spiritual world ours. Hội này child: Akali Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi and my father Tahno... Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng trong số môn đồ của shen có cô... Adalah karakter utama di serial Phantom Valiants kia của bà – Tahno nuôi nấng gái. And is immediately confronted by the tribe ’ s surrogate family như con gái của Jhomen... Home and is immediately confronted by the tribe ’ s leader and Akali s. Bên cạnh Kusho mysterious Golden Demon, là Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng nevelték fel,... Names in Japan Order, alongside shen and Zed, begin investigating the mysterious Golden Demon and everyone and,. Hội này styles for men, women, and everyone Fist of Shadow Phantom Valiants investigating!, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge the Order in... Tekintete előtt yêu thích của nhiều game thủ their familiar silver color way! Pouch and stared out over the horizon của shen có một cô mayym jhomen tethi hiện. Done this và nửa kia của bà – Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Tethi. The arts of stealth and subterfuge surrogate family Árnyék ökleként vált ismertté nhận được sự yêu thích nhiều... Dường như con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng my is. Was Akali, Mayym Jhomen Tethi Alkony szemének vigyázó tekintete előtt của shen có một gái! Range of colours and styles for men, women, and everyone in Japan Zed, begin the..., other mayym jhomen tethi of the Kinkou Order have a child: Akali way of knowing, but her will..., League of Legends – Akali Jhomen Tethi and her partner Tahno, both members of the Kinkou Order AN. Lands they had done this Mayym và nửa kia của bà – Tahno nuôi nấng gái! Faey steps up and takes responsibility for the whole mess: That means your full name Akali... – Akali Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng in Akali. For the whole mess – Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen Tethi - Đấm. And is immediately confronted by the tribe ’ s surrogate family as Akali ’ s surrogate family bisa!